Magnitude

                                           Magnitude  Bengali  Meaning 

magnitude bangla meaning
Add caption
বিশালতা                                                                                         
noun
magnitude
বিশালতাবিরাটত্বপ্রসারবিস্তারগুরুত্বঔজ্বল্যের পরিমাণ

magnificence
জাঁকজমকবিশালতামহত্ত্বঔদার্যচমত্কারিত্ববিস্তীর্ণতা

enormity
বিশালতাঅন্যায়অবিচারবিরাটত্বমস্ত অপরাধনিদারূণ দুষ্কার্য

hugeness
বিশালতা

mountain
পর্বতপাহাড়গিরিঅদ্রিশৈলবিশালতা

vastness
বিশালতাবিপুলতাবৃহত্ত্ববিপুল বিস্তার

immensity
বিশালতা

prodigiousness
বিশালতা

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *